Redovni Sabor Bratovštine Hrvatskih vinskih vitezova, održan je u svibnju 2020.g. zbog pademije, Sabor je održan putem telefona i e-maila.