Archive - Mjesec: travanj 2022.

VITEŠKA SVEČANOST 19.06.2021.g.

Akademik Josip Bratulić, počasni predsjednik Ante Ledić, velečasni Kristijan Kuhar, župnik Štrigove , predsjednik Ivo Delonga, dopredsjednik Milan Šušnjara Novi članovi Bratovštine hrvatskih vinskih...

VITEŠKI TURNIR 19.06.2021.g

Bratovština hrvatskih vinskih vitezova organizirala je osmi Vinski Viteški turnir za godinu 2020. koji je održan 19. lipnja 2021. godine u viteškoj dvorani Vinarije Jakopić, Železna Gora 92,...

REDOVAN SABOR 19.06.2021.

Temeljem članka 21. Statuta Bratovštine Hrvatskih vinskih vitezova održan je redovni Sabor Hrvatskih vinskih vitezova 2021.g u subotu 19.06.2021.g. s početkom 11.00h,u vinariji Jakopić Štrigova  ...