FESTIVAL VINA ZADARSKE ŽUPANIJE 04.rujna,2022g. “Vinefest Benkovac” 2022g.

Predsjednik Bratovštine sa dobitnikom nagradne, najbolja „Plavina“, s gosp. Glavić obrt „Ker-Vina“ iz Nadina

Članovi Bratovštine prisustvovali su festivalu vina “Vinefest Benkovac”.