KVARNER WINE FEST U OPATIJA

Članovi Bratovštine ispred promidžbenog štanda za prodaju knjiga od viteza Milorda Zoričića.

 

Članovi Bratovštine Izidor Čubranić, Mate Kliković , Ivana Malnar, Barbara Leeb, Adriano Smilović , Dario Plišić  sa suprugom  i Mario Sušanj, ispred dvorane  Drage Gervaisa, gdje  je održan međunarodni festival vina i delicija u Opatiji „Kvarner Wine  Fest“