PRAVILNIK O PRIJEMU NOVIH ČLANOVA

BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 70/17), osnovano na Statutu BRATOVŠTINE HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA, Viteško vijeće donosi

 

             P R A V I L N I K

 

O PRIMANJU I NAPREDOVANJU ČLANOVA BRATOVŠTINE

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom reguliraju se odredbe učlanjenja novih članova Bratovštine i napredovanja u više stupnjeve. Regulira se način kandidature i protokol prijema odnosno napredovanja.

Struktura Bratovštine viteškog reda obuhvaća slijedeće stupnjeve reda:

 1. Viteški pripravnik
 2. Viteški peharnik
 3. Viteška dama
 4. Vitez vina

 

Članak 2.

 

Članom Bratovštine može postati svaka fizička punoljetna i radno sposobna osoba prijedlogom, odnosno, kumstvom pojedinog redovnog člana Bratovštine, uz provjeru od strane Viteškog vijeća, kandidature u pisanom obliku i priloženog kratkog životopisa kandidata.

Članak 3.

 

Ovim Pravilnikom određuje se protokol učlanjenja i intronizacije u svaki viši stupanj, a prema ustaljenoj tradiciji Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova.

 

Članak 4.

 

PRIJEM NOVIH ČLANOVA – VITEŠKIH PRIPRAVNIKA

 

Kandidat ispunjava obrazac ZAHTJEV ZA UČLANJENJE U STATUS VITEŠKOG PRIPRAVNIKA u kojem navodi svoju teritorijalnu pripadnost i ostale osobne podatke te ime jamca – kuma.

 

 

 

Članak 5.

 

Po odobrenju Viteškog vijeća Bratovštine kandidat pristupa svečanosti uvođenja u viteški red koja se izvodi po protokolu:

 • Bilježnik proziva predloženog kandidata
 • Kandidat zaprisegne izgovarajući prisegu SLAVA BOGU – ČAST VINU  polažući desnu ruku na rukohvat Viteškog mača te ispija vino iz Viteškog kaleža.

Po završetku ovog dijela svečanosti Predsjednik Bratovštine proglašava kandidata Viteškim pripravnikom dodijelivši mu znamenje – medalju s grbom viteškog reda na trobojnici, koju kandidat nosi kao vanjski znak oko vrata. Uz medalju dobiva diplomu statusa Viteškog pripravnika kao potvrdu obavljene akreditacije.

 

 

Članak 6.

 

Novi zaprisegnuti član, VITEŠKI PRIPRAVNIK dužan je platiti članarinu za tekuću godinu i kotizaciju za primljeno znakovlje prema cjeniku kojeg je utvrdilo Viteško vijeće.

 

Članak 7.

 

INTRONIZACIJA VITEŠKOG PEHARNIKA

 

Kandidat ispunjava obrazac ZAHTJEV ZA INTRONIZCIJU U STATUS VITEŠKOG PEHARNIKA u kojem navodi svoju teritorijalnu pripadnost i ostale osobne podatke te ime jamca – kuma.

 

Članak 8.

 

Po odobrenju Viteškog vijeća Bratovštine kandidat pristupa svečanosti uvođenja u viteški red Viteškog peharnika koja se izvodi po protokolu:

 • Bilježnik proziva predloženog kandidata
 • Dužnosnik reda prinosi Viteški mač pred kandidata dodirujući oštricom njegovo desno rame.
 • Kandidat zaprisegne izgovarajući prisegu SLAVA BOGU – ČAST VINU  te ispija vino iz Viteškog kaleža.

Po završetku ovog dijela svečanosti Predsjednik Bratovštine proglašava kandidata Viteškim peharnikom dodijelivši mu znamenje – medalju s grbom reda na lancu, koju kandidat nosi kao vanjski znak oko vrata. Uz medalju dobiva diplomu statusa Viteškog peharnika kao potvrdu obavljene akreditacije.

 

 

 

Članak 9.

 

VITEŠKI PEHARNIK dužan je platiti članarinu za tekuću godinu i kotizaciju za primljeno znakovlje prema cjeniku kojeg je utvrdilo Viteško vijeće.

Uvjet za napredovanje u Viteškog peharnika:

-najmanje dvije godine od učlanjenja,

-aktivno sudjelovanje na Viteškim svečanostima (najmanje jednom godišnje)

 

Članak 10.

 

INTRONIZACIJA VITEŠKE DAME

 

Kandidatkinja ispunjava obrazac ZAHTJEV ZA INTRONIZCIJU U STATUS VITEŠKE DAME u kojem navodi svoju teritorijalnu pripadnost i ostale osobne podatke te ime jamca – kuma.

 

Članak 11.

 

Po odobrenju Viteškog vijeća Bratovštine kandidatkinja pristupa svečanosti uvođenja u viteški red VITEŠKA DAMA koja se izvodi po protokolu:

 • Bilježnik proziva predloženu kandidatkinju
 • Kandidatkinja zaprisegne izgovarajući prisegu

SLAVA BOGU – ČAST VINU  polažući desnu ruku na rukohvat Viteškog mača te ispija vino iz Viteškog kaleža.

Po završetku ovog dijela svečanosti Predsjednik Bratovštine proglašava kandidatkinju Viteškom damom dodijelivši joj znamenje – medalju s grbom viteškog reda na lancu, koju kandidatkinja nosi kao vanjski znak oko vrata. Uz medalju dobiva diplomu statusa Viteške dame kao potvrdu obavljene akreditacije.

 

Članak 12.

 

VITEŠKA DAMA dužna je platiti članarinu za tekuću godinu i kotizaciju za primljeno znakovlje prema cjeniku kojeg je utvrdilo Viteško vijeće.

Uvjet za prijem Viteške dame:

– aktivno sudjelovanje u Viteškim svečanostima (najmanje jednom u godini).

 

 

 

 

 

 

Članak 13.

 

INTRONIZACIJA VITEZA VINA

 

Kandidat ispunjava obrazac ZAHTJEV ZA INTRONIZCIJU U STATUS VITEZA VINA u 3. stupanj Viteškog reda u kojem navodi svoju teritorijalnu pripadnost i ostale osobne podatke te ime jamca – kuma.

 

Članak 14.

 

Po odobrenju Viteškog vijeća Bratovštine kandidat pristupa svečanosti uvođenja u 3. stupanj viteškog reda – VITEZ VINA –  koja se izvodi po protokolu:

 • Bilježnik proziva predloženog kandidata
 • Kandidat se izjašnjava o tekstu zakletve izjavom „DA SPREMAN SAM“, potvrđujući poznavanje kodeksa BRATOVŠTINE HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA.
 • Predsjednik Bratovštine prinosi Viteški mač pred kandidata dodirujući oštricom njegovo desno pa lijevo rame izgovarajući SLAVA BOGU – ČAST VINU.
 • Kandidat zaprisegne ponavljajući prisegu SLAVA BOGU – ČAST VINU te ispija vino iz Viteškog kaleža.

Po završetku ovog dijela svečanosti Predsjednik Bratovštine proglašava kandidata Vitezom vina dodijelivši mu znamenje – viteški lanac s grbom reda, koji kandidat nosi kao vanjski znak oko vrata. Uz viteški lanac dobiva diplomu statusa VITEZA VINA kao potvrdu obavljene akreditacije.

 

Članak 15.

 

VITEZ VINA dužan je platiti članarinu za tekuću godinu i kotizaciju za primljeno znakovlje prema cjeniku kojeg je utvrdilo Viteško vijeće.

Uvjet za napredovanje za Viteza vina:

 • najmanje dvije godine od imenovanja Viteškog peharnika
 • aktivno sudjelovanje u Viteškim svečanostima (najmanje jednom u godini).

 

 

Članak 16.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Iznimno napredovanje:  predsjednik Bratovštine ima pravo ubrzati napredovanje u prijemu novog člana i u napredovanju u viši red zbog godina starosti člana/članice, zbog interesa Bratovštine i/ili  zbog interesa Republike Hrvatske.

 

 

 

Članak 17.

Kraj svečanosti prijema novih članova i intronizacije u više stupnjeve Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova naznačuje se instrumentalnim izvođenjem himne Republike Hrvatske, a potom se izvodi fotografiranje svih članova reda.

 

 

Članak 18.

 

Novoprimljene članove i promaknuća u više stupnjeve uvodi se u Registar članova koji vodi poslovni tajnik Bratovštine.

 

 

Članak 19.

 

Tumačenje ovog Pravilnika daje Viteško vijeće, a verificira ga Sabor Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova na svojoj godišnjoj skupštini.

 

 

Zagreb, 16.04 2019.

 

 

 

 

 

BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA

Predsjednik, Vitez Ivo Delonga