14.VINOCOM MEĐUNARODNI FESTIVAL VINA 2019 g.

Na otvorenju 14. VINOcoma, nazočili su članovi Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova

 

Članovi Bratovštine hvatskih vinskih vitezova u hotelu Esplanadi